Talen Tools
Houthiep Compl.
€19,45
De Wiltfang
Handbijltje
€25,95
Talen Tools
Handbijl 800 Gram Compl.
€14,95
Talen Tools
Bijl 2250 gram compl.
€52,95
De Wiltfang
Slijp-Pen
€12,95
De Wiltfang
Velbijl 80 cm
€46,95
De Wiltfang
Kloofbijl 50 cm steel
€56,50
Talen Tools
Handbijl 600 Gram Compl.
€13,95
Talen Tools
Bij 1250 gram compl.
€27,95
De Wiltfang
Kliefhamer met 80 cm steel
€114,50
De Wiltfang
Velbijl 50 cm steel
€49,00
Talen Tools
Kloofbijl 3 kg compl.
€26,95
Talen Tools
Handbijl design met hoes
€29,95
De Wiltfang
Houtsplijter
€12,95
De Wiltfang
De Wiltfang Velbijl
€64,95