Veeteelt

De inkomsten op een melkveebedrijf zijn afhankelijk van de voederwinning: Het is dus van belang om de juiste, en kwalitatief goede graszaden aan te schaffen! Verschillende soorten weidemengsels voor de veeteelt zijn verkrijgbaar bij ons tegenover lage prijzen!